Prima pagină Programe Alerta nereguli Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR PECU Regiunea Vest:

- institutii in subordine -


        Biroul judetean Arad           Biroul judetean Caras-Severin           Biroul judetean Hunedoara         


 

Rapoarte de activitate

OIR PECU VEST

 

Transparenta

 

Cadru Legislativ (portal Legislatie)

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

 2. Hotărārea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei īn exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi īn mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică (republicată)
 5. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 6. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 7. Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 8. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 9. Ordonanţa de urgenţă nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 10. Hotărārea nr. 889/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
 11. Hotărārea nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 13. Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020
 14. Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 15. Hotărārea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 16. Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 17. Hotărārea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 18. Hotărārea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate īn cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
 19. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

23.11.2022 15:24

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIR PECU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii