Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

      Solicitarea informatiilor de interes public                                                         Portal Legislatie      

Numele si prenumele persoanelor responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr.544/2001 si datele de contact:

Olimpia Filimon

Adriana Hruban

Adelina Rusu

 

Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest   -   OIRPOSDRU Regiunea Vest

Adresă: Bv. Mihai Viteazu nr 30b, cladirea Romcapital , parter, cod poştal 300222, Timişoara, Jud. Timiş

Tel:  (+40 256) 293 686, (+40 256) 293 680

Fax: (+40 256) 499 755

E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro

Website: http://www.oirposdru-vest.ro

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie conform art.5, alin.1, lit. g) si h) din legea 544/2001

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice;

  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice; 

  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

  • Programele şi strategiile proprii;

  • Lista cuprinzând documentele de interes public;

  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

 

Legislatie                                                                                                                                 Portal Legislatie 

Documente utile

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice, se subscriu Articolelor 21 şi 22 ale acestei legi, şi anume:

  • Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001                   Arhiva

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Buget

Bilanturile contabile

Achizitii publice

Declaratii de avere si de interese

Declaraţii de avere şi declaraţii de interese

Contact

Date de contact: Organismul Intermediar Regional Vest

Adresă: Bv. Mihai Viteazu nr 30b, cladirea Romcapital , parter, cod poştal 300222, Timişoara, Jud. Timiş
Tel:  (+40 256) 293 686, (+40 256) 293 680
Fax: (+40 256) 499 755
E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
Website: http://www.oirposdru-vest.ro

                                  
Birouri Judeţene ale Regiunii Vest
 
Judetul Arad
Arad                         

Str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 31
Sediul Casei Judeţene de Pensii Arad
Tel-Fax:(+40 257) 212 051

 
Judetul Caraş-Severin
Reşiţa
Str.Traian Lalescu nr.17
Sediul AJOFM Caras-Severin
Tel-Fax:(+40 255) 212213
 
Judetul Hunedoara
Deva
Str. Piaţa Unirii nr.2 et.3
Sediul AJOFM Hunedoara
Tel/Fax:(+40 254) 229080

Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU Vest

Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU VEST 2018

Organigrama OIR POSDRU Regiunea Vest 


PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL OIRPOSDRU Regiunea Vest:

Luni - Joi   08.30 - 17, Vineri 08.30 - 14.30

PROGRAM DE AUDIENŢE:  CABINET DIRECTOR  - Joi : 12.00 – 14.00

Înscrieri la audienţe se fac zilnic în timpul programului de funcţionare al instituţiei:


30.03.2018 17:28

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii