Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

                                                                           Noutati si anunturi OIRPOSDRU Regiunea Vest

 

            Arhiva anunturi 2014    Arhiva anunturi 2013    Arhiva anunturi 2012     Arhiva anunturi 2011    Arhiva anunturi 2010    Arhiva anunturi 2009

  • 25.11.2019 - AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Īncepānd cu data de 25 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.


 • 22.11.2019 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiune mai dezvoltată.

Īncepand cu data de 22 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.


 • 04.11.2019 - AM POCU – Solicitare clarificări Apelurile POCU/303/5/2/ și POCU/304/5/2/

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 informează solicitanții că īncepānd cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul:

• Apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiuni mai puțin dezvoltate;
• Apelului de proiecte POCU/304/5/2/ – Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiune mai dezvoltată.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.


 • 04.09.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul final al concursului organizat īn zilele de 27.08.2019 (selectia dosarelor) şi 02.09.2019 (interviul) īn vederea ocupării unor posturi vacante īn afara organigramei


 • 02.09.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul interviului la concursul organizat in zilele de 27.08.2019(selectia dosarelor) si 02.09.2019 (interviul) in vederea ocuparii unor posturi vacante in afara organigramei aferent proiectului ”Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020,prin angajarea de personal contractual in afara organigramei” - cod MySMIS2014 129455


 • 27.08.2019 - In data de 27.08.2019 ora 14.00, OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatele selectarii dosarelor de īnscriere la concursul organizat īn zilele de  27.08.2019 (selectia dosarelor) şi 02.09.2019 (interviul) īn vederea ocupării  unor posturi vacante īn afara organigramei OIRPOSDRU VEST si planificarea candidatilor declarati admisi la selectia de dosare pentru interviul din data de 02.09.2019


 • 22.08.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest, prin achiziţionare de echipamente şi licenţe IT in anul 2019” Cod SMIS2014: 122082, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 100,289.18 lei.

Obiectivul general al proiectului: sprijinirea OIRPOSDRU Regiunea Vest in gestionarea eficienta si eficace a proiectelor finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislatia nationala si comunitara.

Obiectivul specific: Obiectivul specific al proiectului consta in consolidarea capacitatii OIR POSDRU VEST de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020, prin asigurarea sprijinului logistic - dotarea cu echipamente si licente IT (soft-uri specializate) a personalului suplimentar angajat in afara organigramei, care isi vor desfasura activitatea in cadru compartimentelor: Monitorizare proiecte si Unitatile verificare proiecte si Verificare achizitii si conflicte de interese din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte, precum si pentru personalul curent al OIRPOSDRU Vest.

Rezultat anticipat:

- Suportul acordat OIR POSDRU VEST pentru indeplinirea atributiilor delegate īn scopul implementarii eficiente si eficace a

POCU. OIR POSDRU VEST sprijinit īn asigurarea functionarii corespunzatoare a activitatii sale.

- 10 PC desktop achizitionate

- 4 laptop achizitionate

- 10 UPS achizitionate

- 14 pachete licente sistem de operare, antivirus, soft specializat editare documente) achizitionate

- 5 licente soft creare, conversie, combinare, editare, semnare fisiere .PDF achizitionate

- 1 Kit baterie server achizitionate

- Patch cord-uri achizitionate

 

Buget:

-             valoarea totala eligibila este de 118,412.14 lei

-             valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 100,289.18 lei

Locul de implementare al proiectului:

Timişoara, judet Timis, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

Durata proiectului: 4 luni.


 • 22.08.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul “Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate pentru gestionarea proiectelor POCU 2014-2020”, Cod SMIS2014: 129238, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 107,553.24 lei.

  Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general il reprezinta suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru indeplinirea atributiilor delegate īn scopul implementarii eficiente si eficace a POCU.

  Obiectivul specific: Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor financiare necesare bunei functionari in scopul asigurarii conditiilor optime pentru īndeplinirea atributiilor īn domeniul implementarii POCU 2014 – 2020.

  Rezultat anticipat:

  1. - Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea VEST sprijinit īn asigurarea functionarii corespunzatoare a activitatii sale;

  - Capacitate consolidata a OIR POSDRU Vest de a gestiona si implementa īn mod eficient POCU

  2. - 1 autoturism achizitionat.

   

  Buget:

  -          valoarea totala eligibila este de 126,988.88 lei

  -          valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 107,553.24 lei

  Locul de implementare al proiectului:

  Timişoara, judet Timis, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

  Durata proiectului: 15 luni.


 • 13.08.2019 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică

Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.

Īncepānd cu data de 13 august 2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+”


 • 06.08.2019 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică

Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților


 • 01.08.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării a 2 posturi īn afara organigramei, personal contractual (expert 1), pe durată determinată de maxim 12 luni, cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare cf. art.85 lit. c din C Muncii, conform contractului de finanțare „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajarea de personal contractual in afara organigramei” COD SMIS 129455


 • 11.07.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul final al concursului organizat īn zilele de  02.07.2019 (selectia dosarelor) şi 08.07.2019 (interviul) īn vederea ocupării  unor posturi vacante īn afara organigramei


 • 09.07.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatul interviului la concursul organizat in zilele de 02.07.2019(selectia dosarelor) si 08.07.2019 (interviul) in vederea ocuparii unor posturi vacante in afara organigramei  aferent proiectului ”Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020,prin angajarea de personal contractual in afara organigramei”  - cod MySMIS2014 129455;


 • 04.07.2019 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 04.07.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 -  Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de evaluare tehnica si financiara.

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

  Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.


 • 02.07.2019 - In data de 02.07.2019 ora 14.00, OIR POSDRU Regiunea Vest publica rezultatele selectarii dosarelor de īnscriere la concursul organizat īn zilele de  02.07.2019 (selectia dosarelor) şi 08.07.2019 (interviul) īn vederea ocupării  unor posturi vacante īn afara organigramei OIRPOSDRU VEST si planificarea candidatilor declarati admisi la selectia de dosare pentru interviul din data de 08.07.2019


 • 18.06.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest Erata la anuntul din 12.06.2019 privind organizarea concurs/examen īn vederea ocupării a 12 posturi īn afara organigramei


 • 12.06.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării a 12 posturi īn afara organigramei, personal contractual (expert 1), pe durată determinată de maxim 12 luni, cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare cf. art.85 lit. c din C Muncii, conform contractului de finanțare „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajarea de personal contractual in afara organigramei” COD SMIS 129455


 • 12.06.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „-“Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Vest, prin asigurarea suportului in desfasurarea activitatilor zilnice cu materiale consumabile, periferice si mobilier in anul 2019” Cod SMIS2014: 129645, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 182.800,77 lei.

Obiectivul general al proiectului: suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru indeplinirea atributiilor delegate īn scopul implementarii eficiente si eficace a POCU.

Obiectivul specific: Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor materiale necesare bunei functionari in scopul asigurarii conditiilor optime pentru īndeplinirea atributiilor īn domeniul implementarii POCU 2014 – 2020.

Rezultat anticipat:

- Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea VEST sprijinit īn asigurarea functionarii corespunzatoare a activitatii sale; Capacitate consolidata a OIR POSDRU Vest de a gestiona si implementa īn mod eficient POCU.

- Achizitionarea materialelor consumabile si de birou pentru imbunatatirea capacitatii logistice a OIRPOSDRU VEST.

- Achizitionarea de mobilier pentru imbunatatirea capacitatii logistice a OIRPOSDRU VEST.

 Buget: valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 182.800,77 lei

Locul de implementare al proiectului: Timişoara, judet Timis, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

Durata proiectului: 8 luni. • 22.05.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Vest -2019 - 2020”, cod MySMIS 129590, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 358.930,00 lei.

  Obiectivul general al proiectului:suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru indeplinirea atributiilor delegate īn scopul implementarii eficiente si eficace a POCU.

  Obiectivul specific: Īmbunatatirea capacitatii AM si OI ale POCU de a gestiona si implementa īn mod eficient si eficace programul operational.Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor financiare necesare bunei functionari in scopul asigurarii conditiilor optime pentru īndeplinirea atributiilor īn domeniul implementarii POCU 2014 – 2020.

  Rezultat anticipat:

   - Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea VEST sprijinit īn asigurarea functionarii corespunzatoare a activitatii sale;

  - Capacitate consolidata a OIR POSDRU Vest de a gestiona si implementa īn mod eficient POCU

   Buget: valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 358.930,00 lei

  Locul de implementare al proiectului: Timişoara, judet Timis, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

  Durata proiectului: 20 luni.


 • 22.05.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Regiunea VEST de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajarea de personal contractual in afara organigramei”, cod MySMIS 129455, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 1.480.021,20 lei.

  Obiectivul general al proiectului: Īmbunatatirea capacitatii AM si OI ale POCU de a gestiona si implementa īn mod eficient si eficace programul operational. Obiectivul general al proiectului propus pentru finantare consta īn sprijinirea OIR POSDRU REGIUNEA VEST de a gestiona eficient si eficace proiectele finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparentei, parteneriatului si in conformitate cu legislatia nationala si comunitara.

   Obiectivul specific: Consolidarea capacitatii OIR POSDRU VEST de a gestiona si implementa in mod eficient POCU 2014-2020 prin angajarea in afara organigramei, pentru perioada IUNIE 2019-MAI 2020 a unui numar suplimentar de persoane competente ce isi vor desfasura activitatea in cadru compartimentelor: Monitorizare proiecte si Unitatile verificare proiecte si verificare achizitii si conflicte de interese din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte.

  Rezultat anticipat:

   - 14 Contracte individuale de munca incheiate pentru functii in afara organigramei in perioada iunie 2019 – mai 2020, din care:

  - 5 contracte unitatea verificare proiecte;

  - 2 contracte unitatea verificare achizitii si conflicte interese;

  - 7 contracte compartiment monitorizare proiecte;

   Buget: valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 1.480.021,20 lei

  Locul de implementare al proiectului: Timişoara, judet Timis, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

  Durata proiectului: 14 luni.


 • 08.05.2019 - OIR POSDRU Regiunea Vest prin contractul de finanțare 21955/26.03.2019, implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Vest pentru derularea vizitelor de monitorizare in anul 2019”, ID 128781, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 133,280.00 lei.

  Obiectivul general al proiectului īl reprezintă suportul acordat OIR POSDRU REGIUNEA VEST pentru īndeplinirea atribuțiilor delegate īn scopul implementării eficiente și eficace a POCU

  Obiectivul specific constă īn īmbunătățirea capacității logistice a OIRPOSDRU VEST prin asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcționări īn scopul asigurării condițiilor optime pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul implementării POCU 2014 – 2020

  Rezultate așteptate:

  - Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea VEST sprijinit īn asigurarea funcționării corespunzătoare a activității sale;

  - Capacitate consolidată a OIR POSDRU Vest de a gestiona și implementa īn mod eficient POCU

  Buget: valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 112,881.49 lei

  Locul de implementare al proiectului: Timișoara, sediul OIR POSDRU Regiunea Vest.

  Durata proiectului: 15 luni , respectiv 26.03.2019 pana la 25.06.2019

 • Anunt


 • 06.05.2019 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 07.05.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

  Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


 • 22.03.2019 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul si bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional superior, care se va desfasura in data de 22.04.2019 la sediul OIRPOSDRU VEST


 • 14.02.2019 - AM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, īn urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, īn urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte:

POCU/481/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltată;

POCU/482/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiuni mai puțin dezvoltate.


 • 12.02.2019 - AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, īn urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) īn comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, īn urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) īn comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.


 • 06.02.2019 - AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte :

POCU/481/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltata, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

POCU/482/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiuni mai putin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Īncepānd cu data de 06.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+”.


 • 01.02.2019 - AM POCU publica lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/ 400/ 4/ 2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) īn comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării.

Īncepānd cu data de 01.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+”.


 • 17.01.2019 - AM POCU informează solicitanții că īncepānd cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificări, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, “Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.”


 • 11.01.2019 - AM POCU informează solicitanții că īncepānd cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte:

POCU/481/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltata;

POCU/482/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiuni mai putin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.”
 • 10.12.2018 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 10.12.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelulurilor de proiecte:

  Ų  POCU/481/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltata;

  Ų  POCU/482/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI, etapa a III a – Regiuni mai puțin dezvoltate,

  pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
  Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.”


 • 28.11.2018 - AM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Orientările privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (Corrigendum nr. 6).

Corrigendum-ul nr. 6 vizează modificări ale documentului Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, precum şi modificări ale anexelor la ghid.

Pentru a veni īn sprijinul beneficiarilor, AM POCU a luat decizia publicării unei forme consolidate a documentului Orientările privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, formă care cuprinde toate modificările efectuate pānă īn prezent.


 • 26.11.2018 - AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”.
Īncepānd cu data de 26.11.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul scrisorii scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+”.
 


 • 13.11.2018 - AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 13.11.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.


 • 09.11.2018 - AM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) īn comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii.

Īncepand cu data de 09.11.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității.

 


 • 29.10.2018 - AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 30.10.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


 • 22.10.2018 - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilitatii pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/Īmbunatatirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.

Īncepānd cu data de 22.10.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.


 • 10.10.2018 - AM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 11.10.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


 • 01.10.2018 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul si bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional care se va desfasura in data de    31.10.2018 la sediul OIRPOSDRU VEST


 • 06.09.2018 - Lista finala proiecte aprobate POCU Apel 390/5/1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finala a cererilor de finanțare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată.


 • 18.07.2018 - Anunt solicitare clarificari etapa ETF Apeluri POCU/390/5/1/ si POCU/393/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, īncepānd cu data de 18 iulie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte:

 • POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate;

 • POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC - „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltată.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cānd evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și finan
ciară.


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC.

Īncepand cu data de 11.07.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși īn documentul "Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS".


 • 04.07.2018 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest 2017 - 2020”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 682,871.78 lei.

 • Anunt


 • 04.07.2018 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest 2017- 2019”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 273,710.94 lei.

 • Anunt


 • 03.07.2018 - Anunt solicitare clarificari etapa CAE Apeluri POCU/390/5/1/ si POCU/393/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 03.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC - ”SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC - “SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltata”, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.


Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși īn documentul “Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității.


 • 29.06.2018 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 31.817.761,10 lei.


 • 29.05.2018 - Anunț privind prelucrarea datelor personale

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA VEST, cu sediul īn Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiş, tel. 0256293686, fax. 0256293680, 0256499755, e-mail fsevest@oirposdru-vest.ro,  īn calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale īn vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, īn condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru īndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor īnregistrate, īn calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute īn Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice īn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu īn data de 27 aprilie 2016, publicat īn Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, prevederile lui fiind aplicabile īncepānd cu data de 25 mai 2018. 

Regulamentul general privind protecţia datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile īn toate statele membre ale Uniunii şi īnlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001. 

Domeniu de aplicare:

 • Este direct aplicabil īn toate statele membre UE;

 • Protejează drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul UE, indiferent de poziționarea geografică a operatorului de date;

 • Extinde sfera de aplicare și asupra operatorilor de date stabiliți īn afara UE, īn măsura īn care bunurile și/sau serviciile acestora sunt adresate (și) persoanelor aflate pe teritoriul UE; acești operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament.

 Persoanelor le sunt garantate drepturi noi: 

Dreptul de a fi uitat: se poate cere ştergerea datelor dacă acestea sunt prelucrate ilegal, fără consimţămānt sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului īn care au fost prelucrate iniţial;

• Dreptul la portabilitatea datelor: există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru transmiterea de date la un alt operator;

Prevederi specifice referitoare la minori: sunt necesare reguli clare şi simple pe care tānărul / copilul să le īnţeleagă şi trebuie obţinut consimţămāntul părintelui / tutorelui, după caz;

• Proximitatea faţă de persoana vizată: autoritatea de supraveghere din statul membru īn care se află persoana vizată acţionează ca punct de contact atunci cānd operatorul reclamat este stabilit īntr-un alt stat;

• Cooperare consolidată īntre autorităţile de supraveghere: īn cazul prelucrărilor de date transnaţionale (cele care privesc persoane din mai multe state membre UE). Regulamentul oferă autorităţii de supraveghere din statul tău competenţe pentru a se asigura, alături de autorităţile din celelalte state implicate, că datele tale sunt prelucrate conform regulilor şi principiilor stabilite de acesta. 

Drepturi suplimentare: 

• Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

• Dreptul la rectificare: puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, īn cazul īn care prelucrarea acestora nu a fost legală sau īn alte cazuri prevăzute de lege;

• Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării īn cazul īn care contestați exactitatea datelor, precum și īn alte cazuri prevăzute de lege;

• Dreptul de opoziție: puteți să vă opuneți, īn special, prelucrărilor de date care se īntemeiază pe interesul legitim;

• Dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, īn anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, īntr-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

• Dreptul de a depune plāngere: puteți depune plāngere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de retragere a consimțămāntului: īn cazurile īn care prelucrarea se īntemeiază pe consimțămāntul dumneavoatră, vi-l puteți retrage oricānd. Retragerea consimțămāntului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămānānd īn continuare valabilă;

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. 

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul īn Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti) sau justiției, pentru apărarea drepturilor garantate de Regulamentul (UE)2016/679.


 • 20.03.2018 - OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul si bibliografia pentru examenul de promovare in grad professional care se va desfasura in data de    23.04.2018 la OIR VEST • 09.02.2018 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

   

   ·   POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

   ·   POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”

   

  Īncepand cu data de 09.02.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă, vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.


 • 02.02.2018 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, īncepānd cu data de 1 februarie 2018, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurile de proiecte:

  ·       POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I

  ·    POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate

  ·    POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”. Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

   

 • Anunt


 • 28.08.2017 - Anunt concurs


 • 15.02.2017 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 970.519,97 lei.


 • 12.04.2017   Īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) litera (d) din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,  OIR POSDRU Regiunea Vest, in calitate de autoritate cu competenţe īn gestionarea fondurilor europene, comunică prin publicare pe site-ul propriu, Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operaționale īn cadrul obiectivului convergență nr. 669/103CCSN/28.03.2017 privind proiectul, POSDRU/103/5.1/G/75757 avand denumirea „Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor īn căutarea unui loc de muncă și a șomerilor”, codul SMIS 29475, beneficiar Asociația Thumende Valea Jiului.


 • 10.02.2017 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 49.481,13 lei.


 • 22.09.2016 - POCU: MFE va analiza individual cererile de finantare pentru O.S. 4.1 si 4.2 (POCU) depuse in ultimele momente de dinaintea expirării termenului-limită

  Ministerul Fondurilor Europene a luat act de sesizările unora dintre aplicantii pentru Obiectivele Specifice 4.1 si 4.2 din cadrul POCU, care au semnalat faptul că cererile lor de finantare au fost trimise in termenul legal - inainte de ora 16:00 a zilei de joi, 15 septembrie 2016 - dar procesarea aplicatiei a depăsit acest termen.

  Potrivit sesizărilor primite, au existat aplicanti care au terminat de completat cererea de finantare cu doar cateva secunde inainte de expirarea termenului-limită. Cum procesarea aplicatiilor durează, in sistemul informatic, cateva secunde, este posibil ca unele dintre acestea să nu fi fost validate.

  Pentru a rămane consecventă cu regulile competitiei, conducerea MFE (impreună cu gestionarii si dezvoltatorii sistemului informatic MySMIS) va analiza istoricul inregistrat in sistem pentru fiecare dintre aplicatiile in cauză, validandu-le si pe cele care au fost transmise (a fost apăsat butonul „Trimitere”) in termen, dar au fost procesate după ora 16:00.

  In acest scop, aplicantii care s-au aflat intr-o asemenea situatie sunt invitati să depună la registratura MFE, pană vineri, 23.09.2016, ora 14:30, o sesizare scrisă prin care să solicite să fie investigată in sistemul informatic ora de depunere a cererii de finantare.

  Numărul aplicatiilor care vor fi validate va fi comunicat imediat după ce se va incheia verificarea corespunzătoare.


 • 22.09.2016 - POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei sociale

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astăzi apelul „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operational Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Peste 200 de intreprinderi de economie socială (persoane juridice apartinand uneia dintre categoriile prevăzute in Legea nr. 219/2015 privind economia socială) vor obtine fonduri europene cu o valoare cuprinsă intre 40.000 si 100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis.

Ghidul solicitantului a fost lansat in consultare publică in data de 25 iulie si dezbătut in sedinta publică din data de 23 august 2016. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a finalizat normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială. In baza acestor norme, intreprinderile cu vocatie socială vor putea să obtină un atestat de intreprindere socială, de la compartimentul de Economie Socială din cadrul Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Muncă, pană la sfarsitul acestui an.

Salut efortul Ministerului Muncii de elaborare a normelor de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială si invit intreprinderile sociale să acceseze această oportunitate de finantare. Ca să accelerăm procesul, am decis, in urma consultărilor, ca solicitantii declarati castigători să prezinte atestatul de intreprindere socială nu mai devreme de semnarea contractului de finantare.” a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

Depunerea proiectelor prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand de astăzi, 21 septembrie 2016 si se incheie in data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.
Prin aceste măsuri Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si persoanelor Varstnice indeplinesc incă unul dintre angajamentele asumate de Guvern in Pachetul Antisărăcie.

Informatii despre atestarea intreprinderilor sociale si certificarea intreprinderilor sociale de insertie

MMFPSPV a infiintat un compartiment dedicat economiei sociale, care functionează in cadrul Directiei Politici de Ocupare Competente si Mobilitate Profesională. Acesta se ocupă de elaborarea politicilor si strategiilor in domeniul economiei sociale, promovarea si sprijinirea intreprinderilor sociale si, de asemenea, furnizează informatii specifice persoanelor fizice si juridice interesate, la adresa unică de contact intreprinderisociale@mmuncii.ro.

Totodată, la nivelul ANOFM si a fiecărei agentii judetene pentru ocuparea fortei de muncă au fost constituite compartimente specializate de economie socială, cu atributii privind informarea si inregistrarea cererilor de atestare si acordare intreprinderilor sociale a mărcii sociale.

Pentru obtinerea atestatului de intreprindere socială si a mărcii sociale, persoanele juridice de drept privat interesate vor putea depune sau transmite prin postă o cerere adresată compartimentelor de economie socială infiintate in cadrul Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Muncă, care vor elibera atestatul sau certificatul, după caz, in termen de 30 de zile de la solicitare.

Informatii despre apelul de proiecte „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

•sprijină măsura 24.4. „Antreprenoriat social” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, lansat de Guvernul Romaniei in februarie 2016.
• face parte din Axa prioritară 4. Incluziunea socială si combaterea sărăciei, Prioritatea de investitii 9v. Promovarea antreprenoriatului social si a integrării vocationale in intreprinderile sociale si economia socială si solidară pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de muncă, Obiectiv specific 4.16. Consolidarea capacitătii intreprinderilor de economie socială de a functiona intr-o manieră autosustenabilă.

Despre Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Programul Operational Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileste prioritătile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investitiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 si contribuind la reducerea disparitătilor de dezvoltare economică si socială dintre Romania si Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.


 • 15.09.2016 - Metodologia de ierarhizare şi lista unităților școlare (școli și grădinițe) in funcție de nivelul de defavorizare

    Proiectele depuse in cadrul apelului “Școală pentru toți” vor primi punctaj suplimentar dacă vor viza activități in unitățile școlare, conform ierarhizării din lista şcolilor şi lista grădiniţelor, in funcţie de nivelul de defavorizare.

Solicitanții care consideră că școala/școlile țintă in care doresc să desfășoare proiectele nu sunt incluse in categoria potrivită de risc educațional, pot demonstra incadrarea acestor școli in categoria potrivită prin completarea (documentată) a analizei de nevoi, cu respectarea criteriilor din listă și din metodologia de ierarhizare.

    Indicatorii școlari utilizați in această metodologie provin din Sistemul Informatic Integrat al Invățămantului din Romania (SIIIR) și acoperă peste 99,5% din totalul elevilor și al cadrelor didactice ce fac obiectul studiului. Acești indicatori au fost combinați prin metode matematice și statistice pentru a forma un indicator agregat al defavorizării. Pe baza acestuia, unitățile școlare au fost ordonate descrescător, rezultand astfel un top al celor mai defavorizate unități școlare.


 • 15.09.2016 - Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat  Decizia DGPCU nr. 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitărilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

 

 • 15.09.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 3804735,28 lei.

  • 18.08.2016 - Ministerul Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016).


 • 11.08.2016 - Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

   Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Publicat la data de 10.08.2016 pană la data de 20.08.2016. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro  in termen de 10 zile de la data publicării pe site.

   Notă de fundamentare

 1. Īn MySmis, īn cadrul capitolului Activități previzionate apare atenționarea:

ATENTIE!!! - La definirea duratei subactivității va recomandam sa nu folosiți cāmpul „data”, avānd in vedere faptul ca data de demarare a proiectului este direct legata de data semnării contractului de finanţare.

Mai concret, cum ar trebui procedat? Rubricile Anul īnceperii / Luna īnceperii / Anul īncheierii / Luna īncheierii se lasă necompletate și detaliile cu privire la perioada și durata implementării subactivității să se regăsească la rubrica Detalierea subactivității?

Răspuns:

Se va completa pentru fiecare activitate/subactivitate luna si anul inceperii conform tabelului din Anexa 5-Instructiuni orientative privind completarea cererii de finantare, urmand ca la momentul semnarii contractului sa se actualizeze corespunzator perioada de implementare.

2. In situatia in care anuntul de selectie a partenerilor este realizat in termeni foarte generali fara a fi personalizat, este corect?

 

Raspuns:

Īn vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre īntr-o relație de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului īn ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului/partenerilor īn implementarea proiectului. Partenerii vor fi selectați astfel īncāt să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului. Solicitanţii instituţii finanțate din fonduri publice au obligaţia de a selecta parteneri din sectorul privat, pentru implementarea proiectelor avute īn vedere cu respectarea prevederilor OUG 40/2015 si a prevederilor aplicabile solicitanților instituții finanțate din fonduri publice din ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,din cadrul subcapitolului 4.1.4. Selecția partenerilor.

3. Costurile aferente subventiilor (ajutorul de minimis) intra in bugetul si responsabilitatea beneficiarului sau a partenerului responsabil cu activitatea?

 

Răspuns:

Costurile aferente subvențiilor vor fi incluse in bugetul entității (partener sau solicitant) care este responsabilă de activitatea respectivă.

4. Conform indicator 4S44 La momentul depunerii cererii de finanțare – serviciile (sociale, socio – medicale, medicale) trebuie sa fie dezvoltate / implementate pentru a fi furnizate comunităților. Ce īnseamnă acest lucru? – serviciile trebuie sa fie existente? Se existe la nivel de comunitate defavorizata sau e de ajuns sa fie existente in orașul/ comuna din care face parte comunitatea?

 

Răspuns:

Numărul si tipul serviciilor sociale finanțate prin proiect trebuie sa fie justificate din perspectiva nevoilor grupului ținta (anexa 2, Criteriile de verificare a conformității administrative si a eligibilității, criteriul B10). Ghidul indicatorilor oferă definiția indicatorului 4S44, respectiv:

Acest indicator reprezintă numărul de servicii sprijinite direct īn cadrul proiectului finanțat īn contextul Obiectivului Specific 4.1/4.2 și care, la momentul acordării finanțării, īndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 •   sunt dezvoltate/ implementate pentru a fi furnizate comunităților marginalizate rome aflate īn risc de sărăcie şi excluziune socială vizate de proiect.

Denumirea exactă și structura serviciilor care vor fi dezvoltate in cadrul proiectului ține de nevoile identificate la nivelul fiecărei comunități, așa cum reies ele din analiza preliminara īntocmita de fiecare solicitant de finanțare nerambursabila, si atașata la cererea de finanțare, in momentul depunerii. Așadar, serviciile servicii sprijinite direct īn cadrul proiectului sunt fie īnființate, īn situația īn care nu existau la momentul acordării finanțării, fie dezvoltate, īn situația īn care existau la momentul acordării finanțării.

5. La momentul depunerii cererii de finanțare furnizorul de formare trebuie sa fie acreditat/ autorizat punctual pe cursurile care se vor derula prin proiect? Fiind cheltuiala neeligibila furnizorul nu se poate autoriza pe parcursul derulării proiectului?

 

Răspuns:

La momentul depunerii cererii de finanțare, nu este obligatoriu ca solicitantul/partenerul care aplică īn calitate de furnizor de formare să fie acreditat/ autorizat pentru cursurile care se vor derula prin proiect. Solicitantul/partenerul care aplică īn calitate de furnizor de formare se poate autoriza pe parcursul implementării proiectuluipentru cursurile care se vor derula prin proiect, īnsă taxele de autorizare nu reprezintă o cheltuiala eligibila.

6. Pentru īmbunătățirea condițiilor de locuire sunt eligibile cheltuielile legate de lucrări de reabilitare termica (in condițiile in care nu exista acte de proprietate), igienizare locuințe si achiziția de dotări minime (aragaz, butelie, frigider)?

 

Răspuns:

Īmbunătățirea condițiilor de locuire nu pot fi efectuate pentru clădiri pentru care nu exista acte de proprietate. Ghidul solicitantului – condiții specifice prevede sprijinirea membrilor grupului ținta pentru reglementarea actelor (Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul). Īn cadrul acestei activități se va furniza asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială. Ulterior reglementării actelor de proprietate, pot fi executate lucrări destinate īmbunătățirii condițiilor de locuire aferente clădirilor pentru care la acest moment nu este reglementată situația actelor de proprietate. • 01.06.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul “Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”


 • 16.05.2016 - POCU publică Ordinul 714/16.05.2016 privind modificarea ghidurilor

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:


Orientari privind accesarea finantarilor īn cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 1


Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate īn care exista populatie apartinānd minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 2


Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

  • 15.04.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea utilitatilor si a serviciilor necesare pentru buna functionare a OIR POSDRU Regiunea Vest"


 • 11.04.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Īnchiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării  OIR POSDRU Regiunea VEST”


 • 11.04.2016 - Conciliere


 • 29.03.2016 - OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurare serviciii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”


 • 18.03.2016 - Conciliere


 • 11.03.2016 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,  se publica prezentul Proces verbal de constatare nr. E3909/AZ/31.05.2010 prin care se stabileste ca debitor SC AMERICAN CATERING NETWORK SRL, care se considera comunicat.


 • 07.04.2016 - Comunicat OIRPOSDRU Regiunea Vest

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol īn exercitarea mandatului sau a funcţiei, Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest face cunoscut faptul ca in cursul anului 2015 nu au fost inregistrate bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol īn exercitarea mandatului sau a funcţiei de către de către funcţionarii publici angajati ai OIR POSDRU RegiuneaVest.


 • 19.02.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocupare post vacant.


 • 22.01.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocupare post vacant.


 • 15.01.2016 - Ministerul Fondurilor Europene/DG AMPOSDRU a publicat un nou anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale, referitor la faptul că sistemul informatic Actionweb este din nou funcţional și roagă beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată. Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare īn format de hārtie (hard copy) sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb īnsoţită de raportul de audit.


 • 14.01.2016 – Ministerul Fondurilor Europene a publicat un anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale


 • 31.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”.

 • Anunt


 • 31.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „ Asistenta tehnica pentru implementarea activitatii de verificare la fata locului si verificari ex post pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-2013”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul Īnchiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest (OIRPOSDRU VEST) – suport pentru īndeplinirea atribuțiilor īn domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”.

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest".

 • Anunt


 • 17.12.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest anunta inchiderea proiectului cu titlul „ Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul Organismului intermediar Regiunea VEST ”.

 • Anunt


 • 15.12.2015 - Ministerul Fondurilor Europene – DG Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 116/15.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru īncheierea actelor adiționale īn vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU.

 


 • 03.12.2015 - Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generala Programe Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 115/03.12.2015 privind reglementarea condițiilor pentru īncheierea actelor adiționale īn vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU. • 11.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează īn luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, īn vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.


 • 11.11.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta nr. 6983/734/CCSN/13.10.2015 prin care se stabileste ca debitor Asociatia Non Profit "Iancu de Hunedoara-PAEM" Hunedoara, se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Asistenta tehnica pentru implementarea activitatii de verificare la fata locului si verificari ex post pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-20013, aflate in gestiunea OIR POSDRU VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, īn baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU Vest/12, īncheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Achizitionarea de mobilier necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea VEST”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, īn baza Contractului de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU VEST/10, īncheiat de OIRPOSDRU Regiunea Vest cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.


 • 04.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

 •         Anexe


 • 22.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala Programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea īnchiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 


 • 20.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunță publicarea īn Monitorul Oficial nr. 777/19.10.2015, Partea I, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorției de fonduri, īn vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate Romāniei.

 
 • 16.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.


 • 16.09.2015 - MFE- DGPCU publica Instrucțiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată īn vederea īnchiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 • 11.09.2015 - Conciliere


 • 02.09.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 5224/560CCSN/31.07.2015, prin care se stabileste ca debitor Fundatia FREE, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează proiectul cu finanțare nerambursabilă „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest”.

 • Anunt


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4476/431CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Sprijin si Egalitate, se considera comunicat de la data publicarii pe site.


 • 03.08.2015 - In temeiul art. 10 alin (6) litera (d)din HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prezentul Proces verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, nr. 4485/440CCSN/30.06.2015, prin care se stabileste ca debitor Asociatia Patronatul Medicinei Integrative - P.M.I., se considera comunicat de la data publicarii pe site. • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 30.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest finalizează implementarea unui proiect privind īnchirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt


 • 17.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest implementează un proiect privind īnchirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării sale, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 • Anunt • 05.06.2015 OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia pentru achiziţionarea de asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor special (ad hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE īn cadrul POSDRU 2007 – 2013.


 • 05.06.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest īşi anunţă intenţia de a achiziţiona asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE īn cadrul POSDRU 2007 – 2013


 • 17.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice. • 06.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Vest anunta vanzarea mijloacelor fixe propuse spre casare.
 • 16.03.2015 – OIRPOSDRU Vest implementează un proiect cu finanţare nerambursabilă privind asistenţă tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE pe care le monitorizează


 • 12.03.2015 - A fost publicat īn „Monitorul oficial“ Ordinul ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei (care vizează proiectele a căror implementare s-a īncheiat pānă la data de 23 februarie 2015 inclusiv)


 • 06.02.2015- Anunt ofertant castigator cazare Bucuresti

 • 06.02.2015 - Anunt achizitie servicii cazare Bucuresti

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii  cazare Timisoara

 • 05.02.2015- Anunt referitor servicii cazare Bucuresti

 • 02.02.2015 – OIRPOSDRU Regiunea Vest publică documentaţia de atribuire a contractului de furnizare de obiecte de inventar, furnituri de birou şi/sau materiale consumabile īn cadrul proiectului POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU V/2.

 • Documentaţie atribuire

 • Anexe documentaţie atribuire23.01.2020 17:15

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii