Prima pagină Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

OIR POSDRU

300222 TIMIŞOARA,  Regiunea Vest,  ROMĀNIA

Bv. Mihai Viteazu nr.30B, cladirea Romcapital , parter

telefon0040 256 293680, 0040 256 293686, 0040 256 499755


PHARE (incl. Liste beneficiari)

 

29.08.2016

 

Registrul Cererilor de Prefinantare

Registrul Cererilor de Rambursare

Registrul Cererilor de Plata

Registrul Cererilor de Restituire TVA eligibil

Registrul Cererilor de Restituire TVA neeligibil

FSE (include Liste beneficiari)

   Documente utile

Alerta nereguli

Ghiduri, Anexe, Corrigenda

Inscrieri promotori proiecte

Actionweb

FAQ

Aspecte orizontale

Bune practici in  POSDRU

Link-uri recomandate

Implementare proiecte

Arhiva Registrul CR

Anunţ de ultimă oră!                                         Anunţ de ultimă oră!


 
Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri        Consultati sectiunea Noutăţi şi Anunţuri       

22.03.2019

 • OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul si bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional care se va desfasura in data de 22.04.2019 la sediul OIRPOSDRU VEST

14.02.2019

 • AM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, īn urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

12.02.2019

 • AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, īn urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) īn comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.

06.02.2019

 • AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

01.02.2019

 • AM POCU publica lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/ 400/ 4/ 2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială

17.01.2019

 • AM POCU informează solicitanții că īncepānd cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/

11.01.2019

 • AM POCU informează solicitanții că īncepānd cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

19.12.2018

12.12.2018

10.12.2018

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 10.12.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelulurilor de proiecte:

Ų  POCU/481/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltata;

Ų  POCU/482/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI, etapa a III a – Regiuni mai puțin dezvoltate,

pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.”

28.11.2018

 • AM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (Corrigendum nr. 6)

26.11.2018

 • AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

13.11.2018

 • AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

09.11.2018

 • AM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2

29.10.2018

 • AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

22.10.2018

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilitatii pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/Īmbunatatirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.

10.10.2018

 • AM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/410/3/14/ „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

01.10.2018

 • OIRPOSDRU Regiunea Vest publica anuntul si bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional care se va desfasura in data de    31.10.2018 la sediul OIRPOSDRU VEST

06.09.2018

Lista finala proiecte aprobate POCU Apel 390/5/1

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finala a cererilor de finanțare aprobate, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată.

18.07.2018

 • Anunt solicitare clarificari etapa ETF Apeluri POCU/390/5/1/ si POCU/393/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, īncepānd cu data de 18 iulie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte:

 • POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate;

 • POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC - „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltată.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cānd evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și finan
ciară

11.07.2018

 • AM POCU: lista cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori

04.07.2018

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Asigurarea serviciilor necesare pentru buna functionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest 2017 - 2020”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 682,871.78 lei.

 

04.07.2018

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin acordat OIR Vest pentru asigurarea cheltuielilor cu deplasarea necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest 2017- 2019”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 273,710.94 lei.

 

03.07.2018

 • Anunt solicitare clarificari etapa CAE Apeluri POCU/390/5/1/ si POCU/393/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 03.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC - ”SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC - “SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltata”, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.


Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși īn documentul “Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității.

 

29.06.2018

 • OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 31.817.761,10 lei

 

29.05.2018

Anunț privind prelucrarea datelor personale

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA VEST, cu sediul īn Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiş, tel. 0256293686, fax. 0256293680, 0256499755, e-mail fsevest@oirposdru-vest.ro,  īn calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale īn vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, īn condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru īndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor īnregistrate, īn calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute īn Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice īn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. citeste mai mult...

27.02.2018

Decizia AM POCU nr. 14453/27.02.2018

cu privire la decontarea, in cadrul proiectelor finantate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rata forfetara.

09.02.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte

POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

  POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”

02.02.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, īncepānd cu data de 1 februarie 2018, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurile de proiecte:

 • POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I

 • POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate

 • POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, īn termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”. Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 

15.02.2017

OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 970.519,97 lei.

03.10.2016

OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA VEST, pentru personalul implicat īn gestionarea instrumentelor structurale”, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile īn valoare de 3804735,28 lei.

 

22.09.2016

POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei sociale

 

22.09.2016

POCU: MFE va analiza individual cererile de finantare pentru O.S. 4.1 si 4.2 (POCU) depuse in ultimele momente de dinaintea expirării termenului-limită

 

15.09.2016

Metodologia de ierarhizare şi lista unităților școlare (școli și grădinițe) in funcție de nivelul de defavorizare

 

15.09.2016

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat  Decizia DGPCU nr. 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitărilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

 

18.08.2016

Ministerului Fondurilor Europene publică Instructiunea MFE nr 2/2016 privind procesarea Cererilor de rambursare.

 

18.08.2016

  Ministerul Fondurilor Europene publică

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016).

 

11.08.2016

Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

02.08.2016

 ĪNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2

 

01.06.2016

OIR POSDRU Regiunea Vest implementează proiectul, cu titlul “Achizitionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest”

 

16.05.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
Orientari privind accesarea finantarilor īn cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 1
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate īn care exista populatie apartinānd minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 2
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) īn comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

 

20.04.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat in data de 20 aprilie 2016, īn vederea deschiderii liniilor de finanțare, trei Ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman

 

15.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene / DG AMPOSDRU publica un nou anunt privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare final, referitor la faptul că sistemul informatic Actionweb este din nou funcţional.

 

14.01.2016

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un anunț privind modalitatea de depunere a cererilor de rambursare finale

 


Pentru informaţii despre celelalte programe  finanţate de Uniunea  Europeană īn Romānia, cāt şi pentru informaţii  detaliate privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene īn Romānia.        

Link - infoeuropa.ro


Din punct de vedere administrativ, īn Romānia s-au īnfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul ţării (vezi harta regiunilor). Fiecare regiune de dezvoltare s-a constituit prin asociere benevolă şi cuprinde mai multe judeţe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber īntre consiliile judeţene şi cele locale.

    Regiuni de Dezvoltare

1.   Regiunea de Dezvoltare Nord  - Est

2.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

3.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia 

4.   Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia

5. Regiunea de Dezvoltare Vest

6.   Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

7.   Regiunea de Dezvoltare Centru

8.   Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov

Īn perioada 2007-2013, īn calitate de ţară membră a Uniunii Europene şi actor activ al Politicii de Coeziune Economică şi Socială , Romānia va putea accesa un volum important de fonduri pentru dezvoltarea sa economică şi socială. Fondul Social European (FSE) reglementat prin Regulamentul 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene, este fondul structural care sprijină o gama largă de investiţii īn domeniul resurselor umane şi formare profesională, īn conformitate cu “Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Muncă”. Alături de alte autorităţi responsabile, şi anume MMFES  prin  AMPOSDRU şi cele 8 OI regionale, OIR POSDRU Regiunea Vest a fost desemnat să implementeze īn Romānia următoarele domenii majore de intervenţie:detalii....

 

Etape preliminare pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile

 1. Identificarea Programului Operaţional īn cadrul căruia solicitantul ar putea depune proiect, īn funcţie de sectorul de activitate;

 2. Identificarea axei prioritare şi a domeniului major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional respectiv;

 3. Parcurgerea prezentării axei prioritare, respectiv a domeniului major de intervenţie din Programul Operaţional ales, din Documentul Cadru de Implementare aferent;

 4. Parcurgerea Ghidului Solicitantului (dupa lansarea schemei de finanţare respective) inclusiv a anexelor acestuia, Manualului Beneficiarului, Ghidului privind relaţiile de parteneriat şi a celorlalte documente programatice, regulamente şi acte normative (postate pe pagina de internet a Autorităţii de Implementare respective)

 5. Completarea şi depunerea/transmiterea electronică a cererii de finanţare la structura (regională sau naţională) responsabilă cu implementarea schemei de finanţare respective, conform Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie selectat.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest (STP Vest) ofera servicii complete de consultanta acordata societatilor comerciale, autoritatilor locale si O.N.G –urilor in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin programul Programul Operational Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane.

Ultima actualizare a paginii: 22.03.2019 14:40

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii